Otizm Ve Candida Albicans Arasındaki İlişki

Hipokrat ‘’Bütün hastalıklar bağırsaktan başlar. Bağırsak hasta ise vücudun geri kalan kısmı da Hastadır’’ diyerek bağırsak sağlığının önemini vurgulamıştır.

Otizm spektrum bozukluğuna (OSB) neden olan mekanizmalar tam olarak bilinmese de gastrointestinal (mide-bağırsak) sistem problemlerinin sık görüldüğü bilinmektedir.

Bağırsak mikrobiyotasında normal dengenin bozulması OSB dahil birçok sağlık problemi ile ilişkilidir. Bağırsak mikrobiyotasında faydalı ve zararlı mikroorganizmalar belirli bir denge halinde yaşamaktadır. Bu denge hatalı beslenme ve antibiyotik kullanımı gibi faktörler sebebiyle bozulabilmektedir.
Bağırsak florasındaki denge bozulduğunda bağırsak florası üyelerinden biri olan candida albicans mantarı olması gerekenden daha fazla miktarda artışa geçer. Bağırsak florasında candida albicans mantarının artışı birçok sağlık problemi ile ilişkilidir. Candida albicans mantarının sayıca artışı immün sistem ve hormonel fonksiyonu olumsuz etkilemektedir.
Candida mantarının bağırsak mikrobiyotasının bir üyesi olduğunu takrar hatırlatmak istiyorum. Sağlıklı bir bağırsak mikrobiyotasında candida albicans mantarı da yer almaktadır. Önemli olan faktör candida mantarının belirli düzeyde tutulmasıdır.
Yapılan bilimsel araştırma sonuçlarını incelediğimizde OSB’li kişilerin fekal florasında ve bağırsak mikrobiyotasının ürettiği metabolik maddelerde belirli bir değişikliğin olduğunu görmekteyiz. Bağırsak mikrobiyotası nöreendokrin, nöroimmün ve otonom sinir sistemi aracılığı ile beyni etkilemektedir. Bağırsak mikrobiyotasında aşırı candida mantarı düzeyinin amonyak ve toksin üreterek otistik davranışların görülmesine yol açtığı bildirilmiştir (Burrus, 2012; Iovene et al., 2017).

OSB’li kişilerin bakteriyel mikrobiyotasında meydana gelen değişim candida mantarının düzeyini arttırarak birçok sağlık problemine yol açmaktadır. Bu nedenle OSB’li kişilerde sağlıklı bir bağırsak mikrobiyotası oluşturulması oldukça önemlidir.

Candida albicans mantarının aşırı artışı ile karakterize olan klinik tabloları tedavi ederken temel prensip bozulmuş bağırsak florasında dengenin tekrar sağlanması olmalıdır. Bilimsel araştırmalar OSB’li kişilerde mikrobiyolojik tedavilerin etkili ve güvenli olduğunu göstermiştir.

OSB’li kişilerde bağırsak mikrobiyotasının düzenlenmesinde beslenme en önemli rolü oynamaktadır. OSB’li kişilerin beslenme programı oldukça hassas bir konudur ve kişiye özel olmak zorundadır. Standart diyet önerileri daha kötü sonuçlara yol açabilmektedir.

Kaynak

Cevap Gönder

E-posta adresiniz yorumunuzda yayınlanmayacaktır.